En lägenhet för alla

Elsa erbjuder ett varierat utbud av lägenheter, såväl i ytstorlek som antal rum.
Gemensamt är den goda planlösningen och de ljusa rummen.
Det vackra läget ger god utsikt från alla lägenheter, flera lägenheter har utsikt ända ner till Mälaren.

ANTAL

BOAREA

ANTRUM

25

30

1

1

53

1

1

54

1

2

57

1

1

52

2

3

62

2

24

64

2

2

67

2

1

78

2

5

76

3

33

82

3

39

84

3

1

102

3

6

96

4

28

112

5